Skip navigation EPAM

Až vyrostu, chci být EPAMer aneb EPAM eKids

News:

Programování se stává stále běžnějším a kódování se považuje za druhý jazyk modernísho světa. Je to nový způsob jak organizovat, vyjadřovat a sdílet nápady.

EPAM eKids koresponduje s 2030 Agendou pro udržitelný rozvoj. Prostřednictvím našich vzdělávacích iniciativ podporujeme cíl "zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat příležitosti celoživotního učení pro všechny."

K dosažení tohoto cíle byl v lednu spuštěn v Praze v České republice EPAM eKids aneb iniciativa, která se dětem snaží přiblížit svět programování.

"eKids je jeden z programů sociální odpovědnosti společnosti EPAM. Program může mít různé formáty. My jsme se rozhodli pro osmitýdenní kurz pro děti našich zaměstnanců, ale v budoucnu bychom rádi tyto kurzy nabídli i veřejnosti. Každá lekce trvá hodinu a půl a točí se kolem programovacího jazyka Scratch. V současné době máme 14 registrovaných dětí (pět dívek a devět chlapců) a pět aktivních dobrovolníků. Na každé lekci jsou vždy přítomni alespoň tři dobrovolníci. Naším cílem je ukázat dětem svět IT," said Petr Bursa, Marketing & CSR, EPAM Prague.

Proč zrovna Scratch?

S programem Scratch mohou děti naprogramovat vlastní interaktivní příběhy, hry a animace v přívětivém prostředí a sdílet své výtvory s ostatními v online komunitě. Program pomáhá dětem myslet kreativně, systematicky uvažovat a spolupracovat, což jsou základní dovednosti pro život v 21. století. Scratch navíc počítá s tím, že bude využíván k výuce a poskytuje velkou oporu učitelům. 

Jak probíhá výuka?

Během 1,5 hodinové lekce děti zkoumají svět programování se Scratchem. Zpočátku studenti praktikují to, co se naučili z minulých workshopů. Poté, je jim předkládána dobrovolníky nová látka. O přestáce na děti čeká ovoce, a diskuze o svých projektech. Dívky a chlapci se nejen naučí kódovat, ale také rozvíjet soft skills a navazovat nové přátele.

Co si o eKids myslí naši dobrovolníci?

Je obdivuhodné, že si naši dobrovolníci s běžným pracovní vytížením najdou motivaci a čas, aby se v sobotu opět vrátily do kanceláře a naučily děti něco nového.

"Dětství je nejdůležitější období života. Je zajímavé vidět, co zaujíe děti, co je pro ně důležité. Je úžasné vidět, jak děti soutěží. Řeknou: "Já vím, že jsem lepší než můj soused a ukážu jim, jak jsem cool. Pokud to mi něco nejde, brečím o pomoc. Musím to vyřešit co nejrychleji". "Každé dítě je jedinečné a měli byste najít nejlepší způsob, jak mu pomoci. Hlavním cílem tříd eKids, jak to vidím já, je pomoci dětem vyrovnat se s obtížemi sami, aby pochopili a mohli říci: "Ano, můžu to udělat." Děti jsou otevřeny novým myšlenkám a přístupům a pokud je předmět zaujme, jsou dychtivé se učit."

Proč jste se rozhodl být dobrovolníkem?

Pavel Isachanka, Software Engineer, eKids: "Je skvělé být dobrovolníkem a pomáhat dětem. Jejich úsměvy a smích jsou tím nejlepším anti-stressem."

Danil Vagapov, Senior Software Engineer, eKids mentor: "Mám nějaké zkušenosti jako lektor se studenty a kolegy, ale vždy jsem chtěl učit děti. Toto byla skvělá příležitost jak si něco takového vyzkoušet. Děti se učí rychleji ve skupinách. Je to dobrá výzva: soutěží a navzájem se učí. Je to nejefektivnější způsob učení. I když jsme měli na těchto workshopech několik základních přípravných školení pro EPAM, stále se hodně učím tím, že dělám."

Jaký je největší výzva, které čelíte při práci s dětmi?

"Udržet děti soustředěné – jsou velmi emocionální a aktivní."

Jak děti motivujete?

"Aby děti zůstaly motivované, používáme "žákovské". Pokud student sesbírá všech osm nálepek (jedna nálepka za každou lekci), obdrží od EPAMu pěkný bonusový dárek. Není to jen uznání – je to úspěch. Žádáme také zpětnou vazbu po každé třídě od dětí i rodičů. Nemáme domácí úkoly. Je však příjemné vědět, že mnoho dětí kóduje doma a opakuje to, co se naučili."

Postřehy dětí a rodičů

Co vás a vaše děti motivovalo k účasti na programu eKids?

Volodymyr, senior systémový inženýr: "Moje dvanáctiletá dcera Valeria je opravdu zabraná do počítačů. Matematika je její šálek čaje. Jakmile jsem se dozvěděl o kurzu eKids zde v Praze, řekl jsem jí o tom. Okamžitě se rozhodla pro a já jsem ji zařadil do třídy. Technologie je dnes všude. Děti jsou aktivní uživatelé smartphonů a počítačů. Je skvělé, že Valeria může nahlížet na věc i z jiné perspektivy, naučit se základy kódování a fungování IT světa."

Valeria: "Ráda pracuji se Scratchem. Kódovat není zas tak těžké. Lekce mě moc baví."

Kristina, Lead Business Analyst: "Jsme tech rodina. Moji synové mají rádi moderní technologie. Schopnost kódovat programy je důležitou součástí gramotnosti v dnešní společnosti. Stává se „must-have“ dovedností. Když se lidé učí kódovat, učí se důležité přístupy k řešení problémů, navrhování projektů a komunikaci nápadů. To je skvělý motivátor a čím dříve se naše děti začnou učit, tím lépe. Hned jsme tedy po možnosti eKids v praze skočili."

Nikita: "Mám rád Scratch a naše lekce. Můj projekt je o kočce. Dokážete si představit, co jsem dnes udělal? Dnes jsme se naučili, jak udělat kočku, jak ji zvětšit a zmenšit. Učíme se, jak přikazovat počítači dělat věci – věci, které chceme. Wow!"

Anuar, Systems Engineer: "Budoucnost našich dětí se rychle mění: budou nezbytné nové a jedinečné dovednosti. Chtěl bych, aby se moje dcera Amina pokusila získat co nejvíce různých dovedností. Mezi ně patří i IT dovednosti. Kódování rozšiřuje mysl. Dcera IT otce by se měla naučit alespoň základy kódování. Snažil jsem se ukázat Scratch kódování Amině osobně. Nicméně to s ostatními dětmi a mentory EPAM funguje lépe. Amina je opravdu hrdá na její pokrok a neustále se mnou sdíli své výsledky."

Amina: "Chci tvořit skvělé hry."

Mykola, Systems Engineer: "Moji synové měli zájem o každodenní programování. Vyzkoušeli nějaké kódování doma. Je však skvělé, že mentoři eKids našli Scratch, interaktivní animovaný nástroj. Děti mají rádi Scratch a jsou opravdu angažované. Je to dobrá příležitost naučit se algoritmy. Takové základní znalosti algoritmů se budou určitě v blízké budoucnosti hodit."

Oleg: "Můj táta pracuje v EPAM a já se chci se naučit kódování."

Maksym: "Chtěl jsem zkusit něco nového. Kódování je vzrušující. I když zatím nemohu vytvářet složité hry, ty jednoduché zvládnu."

Ivan Yukhnovskyi, Senior Business Analyst: "IT je naše budoucnost. Když se děti učí kódovat, učí se tvořivosti, řešení problémů, spolupráci, komunikaci a dalším dovednostem, které jsou nezbytné pro současný globální svět. eKids je skvělý a zábavný způsob, jak se děti zapojit! Je to smysluplná a hodnotná hra."

Mykola: "Hodně kódujeme. Je to skvělá zábava."

Maxim, Senior Software Engineer: "Můj devítiletý syn Ivan chtěl navštěvovat lekce eKids. Ivan má rád technologii. Zájem je velkým motivátorem a rád bych podpořil jeho zájem o IT. Je užitečné znát alespoň základy programování. Umět kódovat je dnes konkurenční výhoda."

Ivan: "Dnes mám narozeniny a pořád jsem si nechtěl nechat ujít lekci."

Iurii, Lead Software Engineer: "Součástí IT rodiny, můj syn Hlib má rád matematiku a technologie. Pravidelná možnost navštěvovat kurzy a jeho zájem byly klíčovými faktory pro naše vzájemné rozhodnutí účastnit se eKids. Děti prostřednictvím kódování rozvíjejí dovednosti, které potřebují k vytvoření vlastní budoucnosti. Je to příjemná příležitost pro socializaci. Hlib si užívá lekcí a je hrdý na svůj pokrok."

Hlib: "Mám rád počítače. Chci se dozvědět více o programování a kódování. Můj táta je programátor a rád bych v budoucnu pracoval v IT. Naše lekce a učitelé jsou skvělí."

Irina: "Tyto lekce pomáhají dětem logicky přemýšlet, využívat jejich představivost a vytvářet vlastní projekty. Znalosti programování také pomáhají dětem lépe porozumět světu kolem nich."

Agata: "Opravdu mě baví naše třídy. Kódování je zábavné a uspokojující."

Zdá se, že nová generace EPAMerů je již na cestě. Hodně štěstí budoucím absolventům eKids Praha!

EPAM na sociálních sítích

Podívejte se na život v naší kanceláři!