Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů a formulář souhlasu společnosti EPAM Systems, Inc.

Společnost EPAM Systems, Inc. a její pobočky („EPAM“) poskytují toto Prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“), abychom popsali, jak shromažďujeme, zpracováváme a používáme jednotlivě identifikovatelné informace o vás („Osobní údaje“), když u společnosti EPAM žádáte o zaměstnání prostřednictvím webových stránek společnosti EPAM pro podávání pracovních žádostí („Portál“).

Shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů

V souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání a procesem pohovorů a případně pohovorů na dálku, prostřednictvím Portálu nebo jinak, smí společnost EPAM shromažďovat, zpracovávat a používat určité Osobní údaje o vás, tj.: jméno, adresu, osobní a pracovní telefonní čísla, e-mailovou adresu, pracovní historii a pracovní zkušenosti, vzdělání, pracovní dovednosti a jazyky, kterými hovoříte, hledané pozice, další informace, které poskytnete ve vašem životopise, a/nebo další informace získané během audio a/nebo případně video pohovorů s vámi, jako kandidátem na zaměstnání u EPAM, včetně jakýchkoli Osobních údajů, které se rozhodnete sdílet během vašeho pohovoru prostřednictvím Portálu nebo elektronických poznámek nebo komentářů připravených tazateli během pohovoru.

Účel shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů

Osobní údaje je možné shromažďovat, zpracovávat a používat pro vyhodnocení vaší žádosti o zaměstnání u společnosti EPAM a proto, abyste mohli být upozorněni prostřednictvím e-mailového upozornění nebo prostřednictvím LinkedIn v souvislosti s vaší žádostí nebo s jakýmikoli jinými dostupnými rolemi v EPAM.  Budeme také využívat vaše Osobní informace, pokud vám budeme chtít čas od času poslat e-mail nebo vás kontaktovat v souvislosti s potencionálním volným místem ve společnosti EPAM a k zasílání newsletterů a dalších podobných informací o společnosti EPAM. Kromě přesunutí takových informací během procesu žádosti o práci partnerovi (partnerům) při pohovoru mohou být vaše Osobní údaje skladovány společností EPAM pro účely přezkoumání tak dlouho, jak bude nutné pro vyhodnocení vaší kandidatury.

Sdílení osobních údajů a bezpečnost

Osobní údaje je možné převádět na poskytovatele služeb, jako jsou zpracovatelé dat, pro účely IT hostingu a podpory. Osobní údaje je také možno převádět na určité pobočky EPAM, jako kontrolorům dat, abyste se mohli zúčastnit procesu řádného vyhodnocení vaší kandidatury. EPAM zajistí a potvrdí, že všichni, kterým Osobní údaje poskytne, vyvinou přiměřený stupeň ochrany takových informací, včetně implementace příslušných bezpečnostních opatření. EPAM si vyhrazuje právo odhalit Osobní údaje ve spolupráci s příslušnými zákony zaměstnancům donucovacích orgánů nebo tam, kde to vyžaduje zákon, jiným třetím stranám, aby splnily právní povinnost nebo jak bude nezbytné v souvislosti s prodejem nebo převodem veškerého podniku nebo jeho části.

Společnost EPAM dodržuje komerčně přiměřená bezpečnostní opatření, aby pomohla chránit vaše Osobní údaje, včetně zajištění, že poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k Osobním údajům a zacházejí s nimi jménem naší pobočky a třetí strany - poskytovatelé služeb – dodržují stejná opatření. Osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytnou dobu pro splnění účelu popsaného výše, nebo jak je jinak dovoleno příslušným zákonem.

Portál má hostitele a operátora ve Spojených státech. V souladu s údaji uvedenými výše budou proto vaše Osobní údaje přesunuty, uloženy a/nebo zpracovány v zemích, kde možná nebude zákon o ochraně osobních údajů poskytovat ekvivalentní úroveň ochrany jako zákony ve vaší zemi.

Přístup, opravy a vymazání Osobních údajů

Pokud si přejete vyžádat si aktualizaci jakýchkoli Osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo využít práva dle zákonů o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci, včetně práva na přístup, opravy, vymazání, blokování nebo námitku zpracování vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás tak, jak je uvedeno v kapitole „Kontakt“ v tomto Prohlášení. V závislosti na příslušném zákonu mohou výjimky takového přístupu k informacím zahrnovat mimo jiné okolnosti, kdy by odhalení Osobních údajů mohlo ohrozit nezbytné zachování mlčenlivosti, které je po omezenou dobu nutné v souvislosti s plánováním nástupu zaměstnanců.

Cookies

Společnost EPAM může na pevný disk vašeho počítače umístit „session cookies“ a zlepšit tak funkci webových stránek. Přijetí cookies můžete odmítnout tak, že aktivujete nastavení svého prohlížeče, které vám umožňuje odmítnout nastavení cookies. Pokud si však vyberete toto nastavení, možná nebudete moci dokončit svou žádost a/nebo absolvovat video pohovor. Pokud nenastavíte svůj prohlížeč tak, aby odmítal cookies, EPAM použije cookies jakmile se připojíte na webové stránky.

Kontakt

Pokud se vaše Osobní údaje změní nebo je třeba je aktualizovat, kontaktujte nás na WFBMarketingOnlineSupport@epam.com a poskytněte nám aktualizované informace.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě dotazů ohledně této Politiky ochrany osobních údajů, postupů na těchto stránkách nebo vašeho styku s EPAM prostřednictvím těchto stránek, kontaktujte prosím:


EPAM Systems Czech Republic

City Tower
Hvězdova 1716/2b
Praha 4
Т: +420-228-882-823


Reagovat online »